Sven Tumba avled hösten 2011 och kommer för alltid att vara ihågkommen som en av de viktigaste personerna inom svensk golfs utveckling.

I samband med hans 80-årsdag 2011 instiftade Svenska Golfförbundet Tumba-stipendiet – ett pris som syftar till att uppmuntra inspiratörer och entreprenörer som verkar i Sven Tumbas anda. Prissumman är 20 000 kronor årligen och delas ut till en eller flera pristagare i samband med Svenska Golfförbundets förbundsmöte.

Nominera din kandidat till 2022 års stipendium senast den 31 december 2021 genom att mejla kandidatens namn och din motivering till johan.kannerberg@golf.se. Se även statuterna längst ned.

Tidigare stipendiater

2020
Reine Patriksson

Två män i golfkläder en mulen sommardag. Den ena håller i ett diplom.
Reine Patriksson tilldelades Sven Tumbastipendiet för 2020 för sin damproffstävling på Skaftö. Prisutdelare var Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet.

Motivering:
"2020 års Tumba-stipendiat skapade Nordens största tourtävling för damer, på en ö i Bohusläns skärgård. Mitt på ön mellan Fiskebäckskil och Grundsund ligger Skaftö Golfklubb. Spelare från Japan, USA, Australien, Malaysia kom och 88 spelare bodde hos öborna, klubbens medlemmar. Ännu fler medlemmar och öbor var funktionärer och skötte allt från livescore och transporter till att fylla på dricksvatten i kylbehållarna.

I sann Sven Tumba-anda förvandlades en vision till vacker verklighet. Reine Patriksson tilldelas ett stipendium på 20 000 kronor."

2018
Urban Rydin
Motivering:
"Årets Tumbastipendiat har arbetat under många år för att förändra ett regelverk som många idrotter, inte minst golfen, tyckt varit orättvist. Utifrån sin position som skattechef på LRF har han målmedvetet prövat rimligheten i dagens tillämpning genom att låta domstolar ta ställning till att friskvårdsbidrag bör gälla för enklare former av golf som spel på drivingrange och pay & play. Resultatet av hans arbete är att golf som idrott sedan den 1 januari 2018 är fullt berättigat till friskvårdsbidrag. Detta är en insats han för evigt blir ihågkommen för, då det också avslutade golfens 20-åriga kamp för rättvisa. Urban Rydin tilldelas ett stipendium på 20 000 kronor."

2017
Harry Hanell
Motivering:
”Idrotten blir allt mer kommersialiserad och golfen utgör inget undantag. Men det är fortfarande den ideella kraften som får Golfsverige att andas och verksamheten att blomstra. I 13 års tid har årets Tumbastipendiat arbetat i det tysta med att locka tusentals människor att ta färjan från fastlandet för att möta våren på Gotlands vackra och utmanande golfbanor. Där har Harry Hanell levererat ett evenemang som har skänkt stor glädje och resulterat i cirka 280 000 golfslag. Tävlingen Golfa Gotland Runt har inneburit att intresset för öns banor har tilltagit, samtidigt som deltagarna gemensamt har bidragit till att lyfta den gotländska turistnäringen. I maj 2017 gör han sin sista vecka som tävlingsledare men hans insats för arrangemanget och öns klubbar lever för alltid. Harry Hanell tilldelas ett stipendium på 20 000 kronor.”

2016
Henrik "Hempa" Lundqvist
Motivering:
”Han åkte till Elfenbenskusten för att göra landets spelare redo för OS i Rio men åkte därifrån med ett större syfte. Det som behövdes var inte golflektioner till några få, utan en ansvarig för att skapa förutsättningar för ungdomar att få en meningsfull tillvaro. Med golf som en ingrediens. I sann Sven Tumba-anda gav sig stipendiaten ut på en målmedveten resa, med syfte att väcka lust hos svenska golfare att hjälpa till. Med hjälp av sociala medier, en bil med släpvagn och en aldrig sinande entusiasm har han dammsugit landet på begagnade golfprylar för vidare transport till Afrika – där han fortsätter missionera spelets evangelium. Någon spelare från Elfenbenskusten kommer inte till start i OS 2016. Men tack vare sin insats har årets Tumba-stipendiat lagt grunden för att det kan ske i framtiden.”

2015
PG Peterson, Hofgårds GK
Motivering:
”Allmänt anses de gröna näringarna, dit golfen räknas, vara navet i utvecklingen av det hållbara samhället. Många fler behöver tänka globalt och agera lokalt för att möjliggöra en hållbar framtid. Men det krävs mod och engagemang för att våga ställa sig i det främsta ledet och testa sig fram genom obruten terräng. Årets Tumbastipendiat backade inte för uppgiften utan startade ett pionjärarbete som har pågått i många år – och gör det än i dag. Hans golfbana sköts helt utan bekämpningsmedel och enligt mottot ’golf på naturens villkor’ och stipendiatens gärning har varit inspirerande för många andra.”  

2014
Martin Siljegård, Halmstad Golfarena
Motivering:
”Det finns gott om spännande idéer. De flesta av dem stannar också i det stadiet, eftersom de flesta av oss har en spärr som informerar oss om det svåra eller rentav orimliga i att genomföra dem, hur roligt det än vore. Årets Tumbastipendiat är ett av undantagen som gör världen till en lite roligare plats. För knappt tio år födde han idén att bygga Europas bästa träningsanläggning för golf, strax utanför Halmstad. Där de flesta andades skepsis i form av klimat, säsong och ekonomisk bäring på projektet, hittade han själv bara möjligheter och utmaningar och fortsatte envetet framåt. Men tack vare entusiasm, idérikedom, uthållighet, förmågan att omge sig med rätt människor, samt ett stort mått av Sven Tumbas unika pionjärsanda, blev Golfarenan i Halmstad verklighet. Nu har den funnits i tre år och är på god väg att bli den oas för träningssugna, som stipendiaten en gång drömde om, och det är fortfarande han själv som leder satsningen med samma glödande entusiasm. Det är egentligen fantastiskt att en av världens bästa träningsanläggningar för golf ligger i Sverige.”

2013
Leif Jurefalk, Femdagarsgolfen
Motivering:
"Ibland är det enkla också det geniala. Ibland är det nyttigt att låna hjul som andra redan har uppfunnit, för att undersöka om de också kan bära i den verksamhet som man själv är engagerad i. Så när årets Tumbastipendiat fick för sig att försöka bygga Sveriges största breddtävling i golf gjorde han det enligt ett beprövat koncept. Sedan började själva arbetet - och varken tvivel eller tvivlare saknades. Men med idérikedom, kreativitet och tålamod som främsta ingredienser har initiativtagaren och hans stab inte bara etablerat evenemanget på den svenska golfkartan, utan också ritat om densamma. För ända sedan starten 1995 har omgivningen sneglat på vad som har fått motionsgolfare från hela landet att resa till Värmland sommar efter sommar och många efterföljare har uppstått. Men det är fortfarande originalet som lockar mest, mycket tack vare den vältrimmade organisationens förmåga att ständigt söka förnyelse utan att rucka på de stabila grundbultarna. 18 år efter den första upplagan utgör Femdagarsgolfen en central del av den svenska tävlingskalendern och lär så förbli länge till.”

2012
Anna Öqvist, Kallfors GK
Motivering:
 ”Det finns många goda entreprenörer i Golfsverige. Det finns också ett stort antal skickliga inspiratörer. Att de båda epiteten förenas i en och samma person är ovanligt, eftersom det ofta krävs att man lägger all kraft på antingen det ena eller det andra för att nå framgång. Lyckligtvis finns det lysande undantag. Tack vare en enorm energi, idérikedom och uthållighet, förenad med en betydande del av Sven Tumbas beundransvärda pionjäranda, har pristagaren tillsammans med sin familj lyckats bygga upp sin anläggning till ett föredöme sett ur många aspekter. Här finns en sjudande livfullhet och spännande lekfullhet i den dagliga verksamheten, men i bakgrunden går det också att skönja en mer långsiktig plan om hur deras golfanläggning, och andras, behöver utvecklas för att fortsätta locka intressenter i framtiden. Parallellt med detta har stipendiaten själv varit en aktiv röst i debatten och generöst delat med sig av sina egna erfarenheter till andra. På så sätt har pristagaren också i allra högsta grad bidragit till att föra golfen framåt i landet.” 

Statuter Sven Tumba-stipendiet

§ 1 Syfte

Sven Tumba var som spelare, inspiratör och entreprenör en av svensk golfs främsta företrädare. Han var ishockeyhjälten som hittade en ny sport och mycket starkt bidrog till golfens popularisering hos en bred allmänhet. Syftet med stipendiet är att hitta och uppmuntra inspiratörer och entreprenörer inom svensk golf.

§ 2 Stipendiat

Stipendiet delas ut till personer som inom svensk golf verkar i Sven Tumbas anda. Det vill säga som entreprenör och inspiratör vågar vara nyskapande, gå sina egna vägar och på sitt sätt skapar intresse för golf som sport.

§ 3 Förslag till stipendiat

Allmänheten kan skriftligen nominera kandidater till stipendiet. Sista dag är 15 mars årligen.

§ 4 Stipendiets art

Till Sven Tumbas 80-årsdag instiftade Svenska Golfförbundet ett stipendium med samma namn, Sven Tumba-stipendiet. Stipendiet ska utdelas med start 2012.

§ 5 Utdelningstillfälle

Prissumman är 20 000 kronor årligen och delas ut till en eller flera pristagare i samband med Svenska Golfförbundets årliga förbundsmöte.

§ 6 Stipendiekommitté

Stipendiat eller stipendiater utses av en jury som består av minst tre representanter för svensk golfsport, varav en alltid är Svensk Golfs chefredaktör. Juryns ordförande är Svenska Golfförbundets generalsekreterare.

§ 7 Ekonomi

Pengarna för stipendiet förvaltas av Svenska Golfförbundet (SGF). Donerade pengar får ej nyttjas till annat än dessa stipendier, direkta kostnader i samband med att stipendiat utses och till kostnader i samband med utdelningen. Donerade pengar placeras av SGF på ett separat balanskonto.

§ 8 Förvaltning

Beslut om att stipendiet ska utdelas ska fattas av styrelsen för Svenska Golfförbundet.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av stadgar får göras endast av styrelsen för Svenska Golfförbundet.

Statuterna instiftades 2012-02-06