Ett stipendium för regelkunnig och med erfarenhet som golfdomare.

Statuter för stipendiet Harald Stålbergs minne

1. Stipendiet Harald Stålbergs minne ska tilldelas kvinna eller man, kunnig i regler för golfspel och med erfarenhet som golfdomare.

2. Stipendiet ska bestå av kostnadstäckning för deltagande vid regelseminarium.

3. Regelseminariet ska vara arrangerat av antingen R&A, USGA eller SGF. SGF anmäler stipendiaten till seminariet samt arrangerar resa och boende.

4. Stipendiaten får inte vara, eller ha varit, ledamot i SGF:s Regelkommitté.

5. Högst en stipendiat per år kan tilldelas utmärkelsen och ingen kan erhålla den två gånger.

6. Stipendiaten utses av SGF:s Regelkommtté i samråd med Marianne Stålberg.

7. De fonderade medlen ska finnas reserverade på SGF på särskilt bankkonto. Erhållen ränta ackumuleras.

Tidigare stipendiater

2014 Anders Jeppsson
2001 Hans Malmström
1999 Eric Bergström
1996 Karl-Johan Köhler