Ett stipendium för regelkunnig och med erfarenhet som golfdomare.

Statuter för stipendiet Harald Stålbergs minne

1. Stipendiet Harald Stålbergs minne ska tilldelas kvinna eller man, kunnig i regler för golfspel och med erfarenhet som golfdomare.

2. Stipendiet ska bestå av kostnadstäckning för deltagande vid regelseminarium.

3. Regelseminariet ska vara arrangerat av antingen R&A, USGA eller SGF. SGF anmäler stipendiaten till seminariet samt arrangerar resa och boende.

4. Stipendiaten får inte vara, eller ha varit, ledamot i SGF:s Regelkommitté.

5. Högst en stipendiat per år kan tilldelas utmärkelsen och ingen kan erhålla den två gånger.

6. Stipendiaten utses av SGF:s Regelkommtté i samråd med Marianne Stålberg.

7. De fonderade medlen ska finnas reserverade på SGF på särskilt bankkonto. Erhållen ränta ackumuleras.

Tidigare stipendiater

2014 Anders Jeppsson
2001 Hans Malmström
1999 Eric Bergström
1996 Karl-Johan Köhler

 

Om Harald Stålberg

Äldre, lite grynig bild på leende man i 40-årsåldern i glasögon, vit skjorta och slips, sittande i en golfbil.

Harald Stålberg (1945–1993) var Svenska Golfförbundets (SGF) biträdande förbundssekreterare 1975–1980. En av hans uppgifter var att handlägga regelfrågor, bland annat att hela regelboken översattes till svenska.

När Harald slutade som anställd på SGF fortsatte han i SGF:s Regelkommitté (RK), där han var ordförande i ett par omgångar.

Harald var Sveriges mest kunnige på golfregler under många år. På 80-talet tog han tillsammans med övriga i RK ett beslut om att svenska förbundsdomare skulle genomgå ett årligt regeltest för att få fortsätta som förbundsdomare. Det lyfte svenska golfdomares kompetens rejält, och fick också ett internationellt genomslag.

1986 blev Harald som förste, och hittills ende svensk, invald i R&A:s regelkommitté. Han var dessutom den förste svensken som gjorde domaruppdrag vid majors, bland annat vid The Open Championship.

Harald omkom mycket tragiskt i en motorcykelolycka 1993, vid 47 års ålder. För att hedra hans minne instiftades detta regelstipendium för golfdomare.