Regelverket kring klubbor och bollars utformning finns i Regler för golfspel, Regel 4 och i utrustningsregler Equipment Rule.

När det gäller annan utrustning, exempelvis avståndsmätare, regleras och begränsas sådant användande främst i Regler för golfspel – Regel 4.3

Nedan har vi svarat på de vanligaste frågorna kring golfklubbor.

För fullständiga utrustningsregler, se R&A:s Equipment Rules.

För en sammanställning över godkända klubbor och bollar, se R&A:s databas.

Frågor och svar

 1. Min driver är tillverkad 1996, är den okej att spela med?
 2. Ja, om alla mått på klubban överensstämmer med reglerna. Alla klubbor tillverkade före 1 januari 1999 har en generell dispens från regeln om maximalt CT-värde. För måttuppgifter se Equipment Rules.

 3. Vad menas med CT-värde?
 4. CT-värde står för "characteristic time" och är den nya definitionen på trampolineffekten som tidigare angavs som COR. Maximalt tillåtet CT-värde är 239 mikrosekunder med en tolerans på 18 mikrosekunder, detta motsvarar ungefär det gamla värdet 0,83 COR. 

 5. Hur får jag reda på om min driver som jag köpte 2003 inte är okej att spela med, att den inte överensstämmer med reglerna?
 6. Den förbjudna listan finns inte längre publicerad på hemsidan utan bara den godkända listan. Om alla mått är godkända, men drivern inte finns med på godkända listan så återstår bara att kontakta R&A om man vill vara helt säker på att den är godkänd.

 7. Finns det något som heter "godkänd klubba"?
 8. Ja, sedan 1 januari 2006 finns det publicerat en lista med alla klubbor som har testats och befunnits vara godkända. Listan uppdateras varje måndag.

  Till listan över godkända klubbor

 9. Min tre år gamla driver finns inte på någon av listorna, får jag använda den på lokala klubbtävlingar?
 10. Ja, om alla mått på klubban överensstämmer med reglerna och det inte finns något som antyder att klubban har för hög trampolineffekt. Till exempel Max COR, COR 0,86 eller något liknande.

 11. Vid vilka tillfällen måste man spela med en driver som finns på godkända listan?
 12. Tävlingsledningen kan vid större tävlingar kräva att spelarna använder en driver som finns på godkända listan. I Sverige finns detta krav på följande tävlingar: European Tour, Ladies European Tour och Svenska Golftourerna både dam och herr.

  Det är viktigt att göra skillnad på kravet att en klubba ska överensstämma med reglerna och kravet att en viss klubba ska finnas på godkända listan. Alla klubbor en spelare spelar med ska överensstämma med reglerna (detta gäller alla spelare vid alla tävlingstillfällen och alltid i samband med handicapgrundande sällskapsrond), men kravet att en klubba ska finnas på godkända listan påverkar väldigt få spelare i Sverige.

 13. Min klubba är en kopia av en märkesklubba som finns på godkända listan, räknas min kopia också som godkänd?
 14. Nej, den har inte samma status som originalet och räknas inte som en godkänd klubba, såvida inte tillverkaren har låtit testa "kopieklubban" och fått den godkänd.

 15. Är min icke testade "kopiedriver" förbjuden att använda på lokala klubbtävlingar?
 16. Nej, om alla mått överensstämmer med reglerna och det inte finns något som antyder att den har för hög trampolineffekt får man spela med klubban.

 17. En spelare kommer in på en tävling med 40 poäng i scorekortet, vad händer om det visar sig att spelaren har spelat med en otillåten driver?
 18. Tävlingsledningen ska diskvalificera spelaren för otillåten utrustning. Ronden är inte handicapgrundande, men handicapkommittén på spelarens hemmaklubb kan justera spelarens handicap utifrån allmän spelstyrka om den anser att det är befogat.

 19. Får jag använda en otillåten driver på en sällskapsrond?
 20. Ja, om du inte spelar en handicaprond.

 21. Gäller det maximala CT-värdet endast driver?
 22. Nej, regeln gäller alla klubbor förutom puttern.

  Ett problem just nu är att listorna enbart innehåller drivers, så för närvarande får vi anta att alla andra träklubbor är godkända så länge vi inte får någon mer information. En förutsättning är naturligtvis att klubban i alla övriga avseenden överensstämmer med reglerna.

 23. Kan klubbarna skriva en lokal regel som tillåter förbjudna drivers i deras tävlingar?
 24. Nej.

 25. Vem ska kontrollera att driverregeln efterlevs?
 26. I första hand är det spelarens ansvar att spela med klubbor som överensstämmer med reglerna. Vid en golftävling är det tävlingsledningens ansvar att agera om de får kännedom om att någon spelar med otillåten utrustning. Markören är skyldig att rapportera till tävlingsledningen om han tror att en spelare spelar med otillåten utrustning.

 27. Vilka regler gäller för en chipper?
 28. En chipper (eller en modifierad wedge för chippning):

  – betraktas i reglerna som en järnklubba och omfattas därför av samma regler som gäller för järnklubbor.
  – måste ha ett vanligt runt grepp. Puttergrepp är otillåtet.
  – får inte vara längre än motsvarande järnklubba med samma loft. Se Equipment Rules Part 2 section1c
  – får ha målade siktlinjer på baksidan av träffytan, men den får inte ha utstickande delar på baksidan vars syfte är att underlätta att sikta.
  – får inte ha två träffytor.

 29. Hur lång får en klubba vara?
 30. Den ska vara minst 18 tum (45,7 cm) och max 48 tum (121,9 cm). Förutom puttern som får vara längre.

  Tävlingsledningen får införa en lokal regel G10 som begränsar maxlängden för alla klubbor utom puttern till 46 tum (116,8 cm).

  Bild: Så här mäts längden på golfklubbor (woods och järnklubbor). Se även Equipment Rules regel 2.1c

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.