Här hittar du listor på Sveriges golfklubbar och golfbolag, med uppgift om klubbförkortning, SGF-nummer och distriktstillhörighet.

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och i det golfdistriktsförbund (GDF) som klubben rent geografiskt tillhör. Golfbolaget är ansluten till SGF genom ett associationsavtal och till det GDF som klubben rent geografiskt tillhör.

Golfbolaget är alltså inte medlem i varken SGF, GDF eller Riksidrottsförbundet (RF) eftersom endast ideella föreningar kan vara det. Det innebär bland annat att golfbolaget inte kan ta emot RF:s aktivitetsbidrag för ungdomsverksamhet och att spelare som tillhör golfbolaget inte kan ta emot RF:s mästerskapstecken.

Här hittar du listor på Sveriges golfklubbar och golfbolag, med uppgift om klubbförkortning, SGF-nummer, distriktstillhörighet. Listan är sorterad i bokstavsordning, på distrikt och på invalsår.

Golfklubbar och golfbolag i Sverige i bokstavsordning (januari 2024)

Golfklubbar och golfbolag i Sverige i distriktsordning (januari 2024)

Golfklubbar och golfbolag i Sverige efter invalsår (januari 2024)