Rekrytering av personal

”Varje rekrytering är en process som innehåller risken att man gör misstag och i slutänden väljer fel.”

Alla som driver verksamheter vet vad det kostar, inte bara i pengar, när en rekrytering inte har fungerat. Den undersökning som delvis ligger till grund för guiden visar att Golfsverige generellt sett visar brister vid rekryteringar. Det finns givetvis undantag med klubbar som arbetar professionellt genom hela kedjan av åtgärder för att lyckas.

Denna guide är tillämplig för rekrytering av personer med verksamhetskritisk kompetens (nyckelpersoner). En viss vikt ligger på rekrytering av den exekutiva rollen VD/klubbchef, då den i regel är mest utsatt. 

Rekryteringsguide

Läs mer 

Idrottens Affärer

http://www.idrottensaffarer.se/ia-jobb

Idealistas Förlag

Ljudupptagning från ett föredrag om kompetensbaserad rekrytering