Information, tips och råd till golfklubbar och golfbolag kring personuppgiftshantering i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), GIT-bestämmelserna och Idrottens uppförandekod.

Personuppgiftshantering i golfen

Från och med fredag 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. Syftet med lagen är att skydda individers personuppgifter och integritet. Grundbestämmelserna är i stort sett desamma som i tidigare PUL men individen fått en del nya rättigheter vilket innebär nya skyldigheter för organisationer. Sanktionerna kommer också att bli hårdare framöver mot den som gör fel.

I den svenska golfverksamheten görs dagligen en mycket stor mängd databehandlingar. Här har vi samlat information, tips, råd och rekommendationer för hur golfklubbar och golfbolag ska hantera personuppgifter i enlighet med rådande bestämmelser. Se över klubbens rutiner med hjälp av informationen nedan för att säkerställa att klubben efterlever lagstiftningen och bestämmelserna inom idrotten och golfen.

Läs även om hantering ur spelarens perspektiv i golfens personuppgiftspolicy

Tre styrande regelverk

Det finns tre regelverk som styr databehandling av personuppgifter i Golfsverige. Dessa regler gäller för alla fysiska personer (golfspelare, ledare och anställda inom golfen) samt alla juridiska personer (alla golforganisationer).

Regelverken är:

  1. Dataskyddsförordningen (GDPR) – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Gäller för all personuppgiftshantering i EU, digitalt eller utan IT-stöd. Ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). 

  2. Idrottens Uppförandekod – övergripande regler för behandlingen av personuppgifter i svensk idrott, framtagna av Riksidrottsförbundet. Gäller för all personuppgiftsbehandling i idrottsverksamheten, digitalt eller utan IT-stöd.

  3. GIT-bestämmelserna – detaljerade regler för hur personuppgifterna ska behandlas i golfverksamheten. Gäller för alla databehandlingar som leder till att en personuppgift läses eller skrives till den centrala GIT-databasen.

GIT-bestämmelser beslutade 2018

Golfsverige har traditionellt varit noga med att Golfens IT-system ska följa rådande lagstiftning. Grundstrukturen i vad som varit godkänt i PUL att registrera och ta fram på skärmar och rapporter i GIT följer reglerna även i den nya EU-lagen. En del förändringar har dock varit nödvändiga i övergången till dataskyddsförordningen (GDPR) och vid förbundsmötet den 22 april 2018 fastställde golfklubbarna nya bestämmelser för GIT.

GIT-bestämmelserna