Tufft år för landets golfklubbar

Ett tufft år vädermässigt följs nu av negativa siffror i Svenska Golfförbundets medlemsutveckling samt antal spelade ronder. Trots 51 728 nya medlemmar är tappet netto cirka 7 395 medlemskap. Det finns dock ljus i mörkret – och det kommer från norr.

Snabbfakta

50 717 golfare anslöt
57 883 golfare slutade

Bland de drygt 50 000 som sökt sig till golfen i år är 71 procent män och 29 procent kvinnor. 80- och 90-talisterna är de som mest »kommer och går«. Orsaken är att de är minst nöjda.

Missnöje med bana, ledning och klubbkänsla gör att mer än var fjärde medlem (28 procent) under 30 år svarar att de kommer att lämna den egna klubben inom två år, enligt Svenska Golfförbundets enkätundersökning på landets golfklubbar via verktyget Players1st. Genomsnitt för samtliga medlemmar som inte räknar med att vara kvar i hemmaklubben om två år är 14 procent.

80- och 90-talisterna ställer inte bara högre krav på medlemskapet. De förhandlar ibland även i grupp.

80- och 90-talisterna ställer inte bara högre krav på medlemskapet. De förhandlar ibland även i grupp för att få ned medlemsavgiften. Annat är det med 40-talisterna. De är mest nöjda. Bara en av tio kan tänka sig att lämna den egna klubben inom två år. Deras betyg på ledning, bana och klubbkänsla ligger
också tio poäng högre på en 100-gradig skala, än 80- och 90-talisterna.

Medlemsminskningen skiljer sig mellan regionerna. På nationell nivå handlar det om en minskning med 1,5 procent. Upplandsdistriktet ökade med tolv procent, eller över 2 400 medlemmar. Ökningen kan tillskrivas Sparrens Golfklubb, tidigare Lisinge GK, som med sitt nya upplägg lockat många golfare från Stockholmsområdet. Upplands uppgång har inte bara blivit Stockholms nedgång – även Östergötlands golfklubbar har sett en del medlemmar byta distrikt till Uppland och Sparrens GK.
Även distrikten Småland och Göteborg kan uppvisa en ökning i medlemsantalet, mellan en och två procent.

Grafik över antalet minskade golfare 2018, jämfört med 2017
Medlemsutveckling 2017–2018.

Övriga distrikt uppvisar dock större tapp. Bältet Värmland, Dalarna, Närke, Västmanland och Gästrikland drabbas av både minskat antal medlemmar och minskat antal spelade ronder. Dalarna har exempelvis tio procent färre spelade ronder 2018 jämfört med 2017. Orsakerna kan vara flera. Den främsta är förmodligen en ofördelaktig vinter följd av en torr sommar där många av klubbarna inte kunde vattna på grund av kom-munala bevattningsrestriktioner. Skåne minskar med två procent.

Ljuset i mörkret hittar vi norrut, inte minst vad gäller antalet spelade ronder. Klubbarna i Norr- och Västerbotten redovisar närmare tolv procent fler spelade ronder – trots att även dessa klubbar drabbats av en ovanligt varm och torr sommar med minskat spel under juli.

VM i fotboll då, påverkade det något vad gäller antalet spelade ronder och främst då under Sveriges matcher? Nej, faktiskt inte. Under VM-perioden spelades 1,3 miljoner ronder på landets golfklubbar. Det är den näst högsta siffran för perioden under 2010-talet. Bara 2017 var bättre med 1,4 miljoner ronder samma period.

Under öppningsmatchen mellan Sverige och Sydkorea måndagen den 18 juni i midsommar-veckan var 28 300 starttider bokade. Samma siffra en månad senare, mitt i semesterperioden som är högsäsong för golfspel, genererade 39 000 spelade ronder.

De klubbar som går bra går ännu bättre, och de klubbar som går dåligt riskerar att gå ännu sämre.

På dagen för den avgörande gruppspelsmatchen mot Mexiko onsdagen den 27 juni spelades till och med fler ronder än onsdagen före då Sverige inte spelade: 31 000 mot 28 800.
Bosse Bengtsson, vice generalsekreterare på Svenska Golfförbundet och ansvarig för förbundets sju klubbrådgivare som besöker klubbar för att utveckla verksamheten, säger:
– Vi håller på att få en situation där de klubbar som går bra går ännu bättre, och de klubbar som går dåligt riskerar att gå ännu sämre. De klubbar som drabbats hårdast av medlemsminskning och minskat antal spelade ronder har inte ekonomi att investera i att återställa banan då de tvingas skicka hem säsongspersonal tidigare – och anställa dem senare nästa säsong.

Text: Thomas Björn

Fler nyheter

 1. Rökförbud eller inte på golfbanan?
 2. Golfnyttan

  Rökförbud eller inte på golfbanan?

  Att röka en gemensam fredspipa må vara en kreativ lösning på en uppflammad konflikt i medlemskåren, men är likväl inget att rekommendera i sommar. Den 1 juli införs nämligen skärpta bestämmelser för var det är tillåtet att röka och inte.

  Restaurangmiljöerna har länge varit rökfria zoner i Sverige. Likaså har vi alla haft en generell rätt till rökfria arbetsmiljöer och allmänna lokaler och miljöer som butikslokaler, idrottshallar, konferensrum. Det sistnämnda förutsätter att allmänheten har tillträde till lokalerna. I praktiken innebär dessa bestämmelser att det råder och ska råda rökförbud generellt sett i alla rum och ytor i klubbhus, omklädningsrum och restauranglokaler.

  Med det utökade rökförbudet i tobakslagen blir det även förbjudet att röka på uteserveringar och vid entréer till de skyddade lokalerna. Men, det stannar inte där. Riksdagen har också valt att förbjuda rökning på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning. Regeringen skrev i förarbetena att golfbanor, motions- och skidspår inte är tänkta att omfattas av det nya förbudet. På dessa platser finns det möjligheter för rökarna att dra sig undan. I den konkreta lagtexten undantas inte golfbanor som är inhägnade (för att hålla människor borta), vilket ett antal banor faktiskt är.

  Det finns inte något hinder för banägaren (klubb eller bolag) att förbjuda rökning på golfbanan. En sådant förbud kan även motiveras med risken för gräs- och skogsbrand.

  Ansvaret för att upprätthålla rökförbudet ligger alltid på ägaren (till exempel klubben) eller den som disponerar lokalen (till exempel krögaren). Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.

 3. Checklista för tävlingsarrangörer
 4. Golfnyttan

  Checklista för tävlingsarrangörer

  Hur arrangerar din klubb hållbara evenemang? Här är en praktisk checklista som är bra att börja med.

  Steg 1: Organisera

  – Gör en miljö- och klimatpolicy/plan för föreningens arrangemang (mall finns på golf.se/golfnyttan).

  – Organisera hållbarhetsarbetet. Utse ansvariga innan, under och efter evenemanget. Viktigt är att berörda nyckelaktörer är införstådda med evenemangets hållbarhetsprofil.

  – Undersök vilka lagkrav som är aktuella. Utbilda personal inklusive volontärer.

  – Informera funktionärer, deltagare, publik, sponsorer, media om policyn.

  – Ställ hållbarhetskrav på material och produkter hos leverantörer. Viktigt att de inte innehåller skadliga ämnen och i största möjliga mån är återvinningseller återbrukbara.

  Certifiera klubbens evenemang

  Steg 2: Genomföra

  – Samverka med lokala aktörer för miljö och ökad sysselsättning i regionen.

  – Minimera och miljöanpassa transporter till och från arrangemanget.

  – Varor och tjänster som köps in bör vara miljömärkta.

  – Minska avfallet. Det som ändå blir till sopor källsorteras och ska i vissa fall återvinnas. Panta flaskor och burkar och skänk pengarna till junior- eller handigolf.

  – Begränsa energiåtgången. Kommunicera hållbarhet. Information om hållbarhetsarbetet skapar positiv marknadsföring och blir samtidigt ett gott exempel för andra arrangörer.

  – Att marknadsföra hållbarhet stärker destinationens varumärke och kan locka fler besökare både till evenemanget och till regionen.

  Steg 3: Utvärdera

  – Utvärdera evenemanget, vad som fungerat bra och mindre bra.

  – Berätta om hur ni har bidragit till en hållbar utveckling och återkoppla till destinationen/kommunen med era synpunkter och erfarenheter.

 5. Första träffen med golfen
 6. Golfnyttan

  Första träffen med golfen

  25 maj arrangerades Golfens dag på 170 klubbar över hela landet. Som tidigare år är det klubbar med en tydlig idé, fokus på få målgrupper och med stöd av lokal media som lyckas bäst.

  Ett gemensamt datum för Golfens dag startade 2017 och har nu alltså arrangerats i tre år. Vad kan vi dra för slutsatser? Frågan går till Claes Björklund, projektledare för Golfens dag på Svenska Golfförbundet (SGF).

  – Vi kan se att det har blivit lite mindre fokus på rekrytering och mer lokal mediebevakning än tidigare och det är jättebra utifrån Golfnyttans mål med ökad synlighet och legitimitet för golfklubbar.

  Så det blir en fortsättning för Golfens dag?
  – Jag känner att vi absolut ska fortsätta, men utvärderingen från de tre åren får väl avgöra. Vi ser också på möjligheten att som komplement ge klubbar möjlighet att använda det material SGF tar fram, även till en »Klubbens dag« som man kan arrangera valfritt datum, säger Claes Björklund.

  Finns några goda exempel från i år du vill lyfta fram?
  – Det finns många bra och kul arrangemang. Det är dessutom så att idéer och arrangemang kan vara rätt, men väder, datum och målgrupp mindre bra. Det går aldrig att få alla nöjda. Men några kul exempel är att tidningen Bohusläningen lyfte fram Golfens dag på Torreby över ett helt uppslag, alpinstjärnan André Myhrer gästade Sörfjärden, longdriving-stjärnan Sandra Carlborg fanns på A6 GK och att Kungsbacka GK tydligt signalerat att man de två senaste åren värvat nya medlemmar på och tack vare Golfens dag.

  2,5 tom metallskrot

  I samband med Golfens dag gjordes en insamlingskampanj genom Golf & Companies i ett samarbete med återvinningsföretaget Suez. Golfklubbor och annat metallskrot samt kläder samlades in på samtliga Dormyvaruhus och på 15 golfklubbar. Österåkers GK bidrog med närmare ett ton av den totala insamlingen på 2,5 ton skrot och 300 kilo kläder.