Landeryd mot barndiabetes

Tillsammans med Barndiabetesfonden anordnar Landeryds GK en årlig välgörenhetsgolf till förmån för barn med diabetes.

Snabbfakta

Antal hål: 54
Byggd: 1987
Projekt påbörjat: 2011
Samarbetspartners/Utförare: Barndiabetesfonden
Intäkt: 750 000 kr 2015

Syfte med projektet

Att samla in pengar för barn med diabetes.

Så gjorde Landeryds GK

Sedan 2011 arrangerar Landeryds GK årligen en välgörenhetsgolf till förmån för barn med diabetes i samarbete med Barndiabetsfonden. Dagen innebär golfspel med en kombination av olika aktiviteter på banan. 2015 genererade 417 000 kronor i intäkter till Barndiabetesfonden.

På kvällen sker ett fortsatt samarbete med en aktör inne i Linköping, "Magnus Johanssons dag för tappra barn", med middag och auktion. Hela dagen gav 750 000 kronor där en del av summan gick till Ronald McDonalds Hus i Linköping.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.