Vinden ger kraft på Omberg

Ombergs Golf Resort har egen vindkraft och är helt självförsörjande på el. Dessutom kan ägarna sälja överskottsel.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Byggd: 2001
Projekt påbörjat: 2011

Syfte med projektet

Målsättningen i Ombergs fall är att vindkraften ska vara en långsiktig investering, att det ska generera miljövänligare el samt att klubben ska kunna vara självförsörjande på el.

Så gjorde Ombergs Golf Resort

Omberg har satsat på tre egna vindkraftverk som används som en sidoverksamhet för ägarna, som säljer överskottsel. Det gör dock golfanläggningen självförsörjande på el och ägarna tror att fler, framförallt större anläggningar med egen mark kan få lönsamhet i att anlägga vindkraft. Medlemmarna skulle kunna göras som delägare och ett eventuellt överskott skulle kunna användas till att hålla avgifter nere. 

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.