Trelleborg värnar om växterna

Trelleborgs GK samarbetar med länsstyrelsen för skötsel av naturområden. Det ger klubbkassan ett bidrag.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Byggd: 1964
Projekt påbörjat: 2007
Samarbetspartners/Utförare: Kommun och länsstyrelse

Syfte med projektet

Att dels skydda sällsynta växter, dels kunna nyttja delar av området för golfspel.

Så gjorde Trelleborgs GK

Klubben har sedan tidigare ett samarbetsavtal med kommun och länsstyrelse för att sköta delar av ett markområde där banan ligger, för att skydda växter med mera. Vid ombyggnation av banan 2007 fick klubben rätt till delvis ny sträckning och i samband med det åtog man sig att sköta en del av våtmarken som finns, för vilket man får ett mindre bidrag årligen.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.