Torekov och länsstyrelsen = sant

Torekovs GK samarbetar med länsstyrelsen för skötsel av närliggande naturskyddsområde.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Byggd: 1939
Projekt påbörjat: 2011

Syfte med projektet

Att det ska vara ett lönsamt samarbete för båda parter att sköta det intilliggande naturskyddsområdet.

Så gjorde Torekovs GK

Klubben samarbetade med länsstyrelsen genom anläggande av en kvävefälla 2011. Då banan gränsar till ett naturskyddsområde bistår klubben också med viss trädfällning, slyrensning samt upplåtande av egen mark för instängslad djurhållning.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.