Rent vatten på Loftahammar

Ett samarbete mellan Loftahammars kommun och golfklubben har möjliggjort rening av dagvatten samt bevattning av banan.

Snabbfakta

Antal hål: 9
Invald i SGF: 2004
Projekt genomfört: 2010-2011
Samarbetspartners/Utförare: Kommunen

Syfte med projektet

Att rena vattnet, tillgodose banan med vatten samt undvika att vattnet rinner ut i havet.

Så gjorde Loftahammars GK

Genom ett samarbete med Loftahammars kommun sker vattenrening genom att dagvatten från vattenreningsverket går till en pump, som belyses med ultraviolett ljus innan det når en stor damm vid 9:e hålet. Vattnet används sedan till bevattning vilket är bra då det innehåller lite kväve. Det är ett slutet system som innebär gratis vatten, mindre gödningsbehov samt att det förhindrar att dagvattnet går ut i havet.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.