Nyplanterat på Nynäshamn

Nynäshamns GK har genom att aktivt söka EU-bidrag kunnat restaurera överloppsbyggnader och en gammal smedja samt sköta och nyplantera allén till klubben.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1978
Projekt genomfört: 2012-2014
Kostnad: 14000 kr/byggnad & 2000 kr/träd

Syfte med projektet

Att få bidrag för att kunna underhålla överloppsbyggnader och den allé som leder fram till klubben.

Så gjorde Nynäshamns GK

Genom landsbygdsstöd från EU, via länsstyrelsen har klubben kunnat renovera överloppsbyggnader samt sköta underhåll av gamla smedjan på banan. Då allén till klubben behövde skötas och föryngras erhöll klubben även bidrag för detta. 

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.