Nybyggda greener i Köping

Köpings GK har under 2014 och 2015 byggt om samtliga greenområden som en överlevnadsstrategi.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1964
Projekt genomfört: 2014-2015
Kostnad: Ca 6 miljoner kronor

Resultat av projektet

Ombyggnaden blev fantastiskt bra och nio hål öppnades 2015, resterande öppnas 2016.

Så gjorde Köpings GK

Styrelsen insåg för några år sedan efter en medlems- och gäststundersökning att något måste göras åt banan för att inte riskera kvalitetsmässig och ekonomisk katastrof. 2013 var stora delar av greenerna döda. Detta utgjorde grunden för att fatta beslut om total ombyggnad av greenområden samt anläggandet av några grästees.

Efter besök på Hulta GK, där de genomfört ett liknande arbete med hjälp av ideella krafter, gjordes en grundlig planering och kalkyl, som presenterades för medlemmarna på ett informationsmöte 2013.

Banarkitekten Johan Benestam kontaktades och finansieringen skedde via medlemsinsatser och banklån med kommunal borgen. Ombyggnationen gjordes i två etapper med nio hål i taget. De första nio hålen öppnades för spel under 2015 och resterande ska öppna 2016. Det som återstår är endast några tees som ska besås. Klubben tappade lite medlemmar i samband med beslutet att bygga om, men inför 2016 ser man en tydlig medlemsutveckling igen, där många återvänder.

Viktigaste lärdomen är att informera på ett sätt så man når ALLA medlemmar, inte bara de som kommer på informationsmöten. Vidare måste man ha en bra organisation av frivilliga krafter för att klara det inom en rimlig kostnad.

Klicka här för att läsa mer!

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.