Naturlig vandring på Bokskogen

Bokskogens GK anordnar natur- och miljövandringar kring golfbanan och även runt närliggande Torups slott.

Snabbfakta

Antal hål: 36
Invald i SGF: 1965
Samarbetspartners/Utövare: Ornitolog

Syfte med projektet

Att sprida kunskap om vilka natur- och miljövärden som finns kring Bokskogens golfbana.

Så gjorde Bokskogens GK

Genom frivilliginsatser anordnas natur-, träd- och fågelvandring för medlemmar och allmänhet, flera gånger årligen. Samarbete sker med en ornitolog. Dessutom ordnas guidning i Torups slott, också den via frivilliginsatser.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.