Nackas miljöarbete prisat

Nacka GK har under en längre tid ett aktivt miljöarbete, innebärande en GEO-certifiering och miljöpris.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1992
Projekt påbörjat: 2003

Syfte med projektet

Miljöarbetet spelar en central roll i klubbens arbete, med dess läge i Velamsunds naturreservat, med målsättningen att belasta miljön så lite som möjligt.

Så gjorde Nacka GK

Med klubbens läge i ett naturreservat utarbetades en miljöplan år 2003. Sedan dess har man aktivt arbetat med miljöarbete och naturvård. Klubben GEO-certifierades 2011 samt tilldelades Swedish Greenkeepers Academys:s natur och miljöpris 2012. Man har gjort en flora- och faunainventering på bana och i dammar och har årliga genomgångar och skötsel av fågelholkar. Vidare har man solceller på kanslibyggnad och man har anlagt bikupor samt i övrigt ett väl genomtänkt och förankrat miljöarbete i samarbete mellan miljökommitté och banpersonal.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.