Mölle får bidrag till skötselplan

Skåneklubben Mölle fick 75 000 kronor för att se över skötselplanen. Golfbanan ska få ett bättre skydd kring områdets naturvärden.

Resultat av projektet

Genom ett LONA-bidrag genom Höganäs kommun har klubben fått ett bidrag på 75 000 kronor.

Så gjorde Mölle GK

Klubben ligger längst ut på Kullaberg i ett naturskyddsområde. Naturskyddsplanen från 1990 behöver ses över varför klubben tillsammans med Höganäs kommun sökt och fått ett LONA-bidrag (lokal naturvårdssatsning) från länsstyrelsen. Klubben kommer att ha huvudansvaret för att upprätta skötselplanen för att se vad som behöver göras, var man behöver göra det och vem som ska bära det ekonomiska ansvaret för det. Tillsammans med bidraget måste klubben ställa upp med samma summa i form av arbetstimmar.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd