Minskad förbrukning på Stjernfors

På Stjernfors golfbana har man anlagt solcellspaneler för minskad elförbrukning och billigare energi på sikt.

Snabbfakta

Antal hål: 9
Invald i SGF: 1974
Projekt påbörjat: 2015
Investering: 800 000 - 1 milj. kronor

Syfte med projektet

Solcellspanelerna har anlagts för att få en minskad elförbrukning samt på lång sikt vara ett mer lönsamt alternativ till energi, även om det kostar klubben mer i dagsläget. 

Så gjorde Stjernfors Golf

På byggnader vid golfbanan har man anlagt solcellspaneler. Investeringskostnaden är 800 000-1 miljon kronor för cirka 50 000 kwh/år. Målsättningen är en halvering av förbrukningen och cirka 10 års avskrivning. Detta kommer att vara en lönsammare investering på sikt då alternativet vindkraft ger en mer osäker eltillförsel samt är subventionerad i dagsläget.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.