Mark får hjälp från skyn

Då Marks GK hade problem med harkrankar satte man år 2010 upp fågelholkar för att minska skadeinsekter.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invigd i SGF: 1964
Projekt påbörjat: 2010

Resultat av projektet

Att antalet skadeinsekter minskat betydligt med anledning av att man fått fler fåglar på banan.

Så gjorde Marks GK

Klubben hade problem med att harkrankarnas larver åt gräsrötter på greenerna. Man satte därför upp över 100 fågelholkar för att öka antalet fåglar, som äter larverna. Åtgärden har gett bra resultat och minskat antalet skadeinsekter betydligt.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.