Levande birdies i Nyköping

Genom samarbete med en ornitolog rensas Nyköpings GK:s dammar i kombination med att skydda fågellivet.

Snabbfakta

Antal hål: 36
Invald i SGF: 1951

Resultat av projektet

Genom samarbetet med ornitolog har man fått kunskap om hur och när dammar ska skötas bäst för att hålla dem rena och skydda fågellivet.

Så gjorde Nyköpings GK

En ideell vassgrupp i klubben, under ledning av en engagerad ledare, organiserar och sköter vassrensning i mindre dammar i kombination med traditionell vassbåt i de större dammarna. Skötseln görs efter samråd med lokal ornitolog för att skydda fåglar under häckningen och kring reden.

För mer information kontakta

För mer information kontakta