Hjortar som granne på Wäsby

Wäsby GK upplät en del av sin mark för att kommunen skulle kunna skapa ett hjorthägn. Dovhjortar placerades ut och ett 25-tal djur kommer att röra sig på området i framtiden.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Byggd: 1988
Projekt genomfört: 2015
Samarbetspartner: Upplands Väsby kommun

Syfte med projektet

Tillsammans med kommunen har klubben sett till att rätt areal kunnat upplåtas för hjorthägn.

Så gjorde Wäsby GK

På ett 25 hektar stort område, varav klubben äger en femtedel, har ett hjorthägn öppnats under våren 2016 i ett samarbete mellan kommunen och golfklubben. Här har dovhjortar placerats ut och klubben bistår med tillsyn och utfordring av djuren. Området är tänkt att rymma cirka 25 djur efter tillökning. Detta är klubbens bidrag för att stödja djur- och naturhållning och främja aktiviteter för att inte landskapet ska växa igen.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.