Göteborg G K miljöcertifierad

Göteborgs Golf Klubb är ISO 14001-miljöcertifierad sedan 2005 och uppdaterar banan årligen enligt en revision.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1904
Projekt genomfört: 2005
Samarbetspartners/Utförare: BMG Trada

Syfte med projektet

Målsättningen och kravet är att årligen revidera miljöförbättrande åtgärder enligt plan.

Så gör Göteborgs G K

Klubben har sedan 2005 en ISO 14001, en miljöcertifiering. Detta innebär att klubben utifrån årliga revisioner vet vad de måste åtgärda och förbättra år från år för att behålla certifieringen. Två interna och en extern revision genomförs årligen. Miljöplanen måste årligen utvecklas för att behålla certifieringen. När arbetet startades för cirka 10 år sedan fick man anvisningar och stöd av företaget BMG Trada som är experter på denna typ av certifiering. 

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.