Givande bisyssla för Nybro

Nybro GK har tagit fram en skötselplan för bevarande av ovanliga vildbin. Det gynnar både naturvård och golfspel på en välskött golfbana.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1975

Resultat av projektet

Genom ett framgångsrikt samarbete mellan länsstyrelse och golfklubb har samverkan kunnat utvecklas som gynnar såväl naturvård som golfspel på en välskött golfbana.

Så gjorde Nybro GK

Klubben ligger delvis på torr sandrik jord. Jordmånen är perfekt för en viss typ av vildbin. Genom en lokal naturvårdssatsning (LONA-projekt) har en skötselplan tagits fram som ska bevara den magra jordmån som är perfekt för bina samtidigt som golfspelet inte störs.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd