Fantastisk flora på Romeleåsen

Romeleåsen har gjort en omfattande botanisk inventering på golfbanan. Inventeringen gjordes av tidigare intendenten på Lunds botaniska trädgård.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1970

Resultat av projektet

272 växtarter identifierades utanför tees, fairways och greener.

Så gjorde Romeleåsens GK

Lennart Engstrand, som är en av landets mest kunnig florakännare, var under ett trettiotal år intendent vid Lunds botaniska trädgård. Han har genomfört en omfattande inventering av växter på golfbanan. Resultatet av inventeringen presenteras på golfklubbens hemsida och inkluderar ett stort antal foton. Dokumentet är avsett att vara levande med kontinuerliga uppdateringar. På samma sida finns också presentationer av inventeringar av fågellivet och djurlivet i banans dammar.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd