Energibesparing på Wäsby

Wäsby GK har installerat en värmepump för att spara energi och övergått till el- och hybridfordon av miljöskäl.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1988
Projekt genomfört: 2012-2015
Kostnad för projekt: 925 000 kr i investering

Syfte med projektet

Åtgärden ska minska elförbrukningen samt minska användningen av dieselfordon.

Så gjorde Wäsby GK

Ett energireduktionsprogram påbörjades 2012. Klubben gjorde en installation av en värmepump samt gjorde övriga åtgärder för att få en minskad energiåtgång. Investeringen blev totalt 925 000 kronor. I efterhand räknar man med en besparing på cirka 100 000 kwh per år med en pay-off-tid på cirka 10 år. Man har av miljöskäl också övergått till el- samt hybridfordon.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.