Blekinge belönat för miljöarbete

Blekinge GDF har som första golfdistrikt i landet fått pris för att alla klubbar har gjort en miljörevision.

Syfte med projektet

Genom att alla Blekinges klubbar gjort miljörevisionen kan man stötta varandra till att bli GEO-certifierade.

Så gjorde Blekinge GDF

Samliga klubbar i distriktet har gjort miljörevision och fått miljödiplom. Man har också en gemensam miljöpärm. Klubbarna belönades 2015 med Swedish Greenkeepers Associations (SGA) natur- och miljöpris för detta. Arbetet fortsätter nu med att alla klubbar gemensamt kan arbeta mot och hjälpa varandra till att bli internationellt certifierade enligt Golf Environment Organisation (GEO).

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild