Biologisk mångfald ökar på Eslöv

Eslövs GK har beviljats ett stort ekonomiskt bidrag av länsstyrelsen i Skåne för ett naturvårdsprojekt.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1968

Syfte med projektet

Genom ett antal åtgärder syftar arbetet på golfbanan till att öka den biologiska mångfalden.

Så gjorde Eslövs GK

Tillsammans med Eslövs kommun ska ett antal åtgärder genomföras för att öka den biologiska mångfalden till och med 2018. Dessutom ska ett promenadstråk anläggas för bättre tillgänglighet till området för icke-golfare. Åtgärderna följer en tidigare plan som tagits fram av ekologgruppen som en del i ett LONA-projekt (lokal naturvårdssatsning). En årlig rapportering om projektets fortlöpande ska ske och bidraget betalas ut i etapper under projektets gång.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd