Älvkarleby GK kartlägger växter

Älvkarleby har gjort en kartläggning av växter på golfbaneområdet för att lyfta fram flora och fauna och upprätta skötselplaner.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Byggd: 1983
Projekt genomfört: 2000-2015
Samarbetsparterns/Utförare: Upplandsstiftelsen 

Syfte med projektet

Området vid Älvkarleby har en stor artrikedom vilket Upplandsstiftelsen ville inventera och upplysa allmänheten om.

Så gjorde Älvkarleby GK

Via kontakt med kommunen har Upplandsstiftelsen inventerat växter på golfbaneområdet, cirka 130 arter, Vissa områden har fått särskild skötselplan, som man speciellt värnar om. Allmän skötselplan håller på att tas fram. Skyltar har satts upp avseende speciella växter och djur. Kommunen har sökt bidrag för informationsmaterial där golfbanan finns med naturvärden.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.