Värnamo vill få fram juniorer

Värnamo GK har sedan hösten 2013 arbetat med en medveten satsning för att få fram duktiga och träningsvilliga juniorer.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1963
Projekt påbörjat: 2013

Resultat av projektet

Redan 2015 har man nått stora framgångar inom Skandia Tours olika nivåer.

Så gjorde Värnamo GK

Hösten 2013 startade nye tränaren Christoffer Palfi en träningsgrupp för juniorer med höga träningsambitioner, både för killar och tjejer. Detta ledde till att andra juniorer såg hur kul de hade samt att de blev allt duktigare, vilket inspirerade dem att bli mer aktiva.

2015 har klubben haft cirka 100 juniorer i regelbunden träning. Det hårda abetet har lett till att flera ur elitträningsgruppen lyckats nå höga placeringar på Skandia Tours olika nivåer.

Ytterligare har man en bra rekrytering av seniorer via ett "comeback"-medlemskap. I och med det har man lyckats engagera föräldrar som tidigare varit medlemmar i klubben. Det är en viktig del för att juniorverksamheten ska fungera så pass bra som den gör i nuläget.  

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.