Täby riktade sig till unga golfare

Täby GK har gjort riktade juniorsatsningar med ökade träningsmöjligheter och fler juniorer.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1969

Resultat av projektet

Genom insatsen har man idag från 150 juniorer i träning och kraftigt utökat antal träningstillfällen. I och med ökat antal juniorer har man också fått fler seniormedlemmar. 

Så gjorde Täby GK

Ett strategiskt beslut har tagits att satsa på barn och ungdomar. För att undvika synpunkter från övriga medlemmar att denna satsning är för dyr nyttjar klubben endast tränare på entreprenad där kostnaderna ska täckas av intäkter för verksamheten.

Idag har klubben 150 barn och ungdomar i regelbunden träning och om man inkluderar lägerverksamhet är det 250. Man har upp till tredubblat antal träningstillfällen för många grupper, det vill säga mer värde för träningskostnaderna. Största satsningen görs för handicapgrupper där flest juniorer tillhör, alltså en breddsatsning.

Satsningen har bidragit till att fler seniorer och föräldrar blivit medlemmar och att man därmed ökat medlemsintäkterna. För att täcka kostnaderna för satsningen har man också sålt sponsorskap där intäkterna är öronmärkta för barn- och ungdomsverksamheten samt juniortävlingar, vilket gått över förväntan. Totalt sett har därmed sponsorintäkterna ökat. 

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.