Sunne lockar på mellanstadiet

Sunne GK arbetar framgångsrikt med golf för barn genom att ta golfen till skolan. Eleverna får då både träna och leka.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1971
Samarbetspartners/Utförare: Närliggande lokala skolor

Syfte med projektet

Genom att ta golfen till skolan är det lättare att få fler att få intresse, vilja fortsätta träna och bli medlemmar.

Så gjorde Sunne GK

Genom skolbesök, främst på mellanstadiet, får elever prova på golf genom att både träna med plastbollar och testa olika lekövningar. Varje skola besöks två gånger varje vår och under vintern erbjuds både juniormedlemmar och övriga att träna på chip och putt i en inomhushall.

Under åren har juniorledaren Mats Nilsson upptäckt att det är lättare att fånga mellanstadieelever i grupp än högstadieelever, varför inriktningen numera är mot mellanstadiet. Under golfsäsongen finns fortsatt möjlighet till träning, där man vid olika stationer får träna golfens olika moment. Målsättningen vid träningarna är att alla elever ska slå minst 100 bollar totalt.

För mer information kontakta

För mer information kontakta