Olandsbygden tidig med footgolf

Olandsbygdens GK har via introduktion av footgolf kunnat få en bredare verksamhet och bra ekonomi. Det har gjort att juniorverksamheten kunnat utvecklas.

Antal hål: 9
Invald i SGF: 2002
Projekt påbörjat: 2013

Resultat av projektet

Genom fotbollsgolfen kan klubben numera redovisa positivt resultat.

Så gjorde Olandsbygdens GK

Genom kombinationen golf och footgolf har klubben fått ett välbehövligt tillskott till ekonomin samt en möjlighet att attrahera en bredare målgrupp, framförallt ungdomar, att prova golf. 2013 arrangerade klubben VM (enligt World Football Golf Association) för footgolf med deltagare från elva nationer. Resultatet är att klubben nu kan utveckla juniorverksamheten samt på sikt även attrahera fler vuxna, genom föräldrar och andra.

För mer information kontakta

Porträttbild ej inlagd