Lysegården lockar unga seniorer

Genom att anpassa medlemsavgifter och utslagsplatser har Lysegårdens GK kunnat locka framförallt nya och yngre seniormedlemmar.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1966

Resultat av projektet

Klubbens intäkter har ökat genom att anpassa priset för att nå fler och yngre medlemmar samt anläggandet av främre tees för att göra banan enklare.

Så gjorde Lysegårdens GK

Klubben har anpassade medlemskap för att locka nya medlemmar. Genom anpassning av pris för att locka framförallt yngre (under 40 år) och anläggande av främre tees har man lyckats rekrytera flera nya medlemmar, under 2015 över 300 stycken. Den totala medlemsintäkten har därmed ökat väsentligt.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.