Haninge driver träningshall

Haninge GK har tagit över driftansvaret för en stor träningshall i södra Stockholm inklusive, shop och café.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1983
Projekt påbörjat: 2015

Syfte med projektet

Genom att hyra hallen är målsättningen att erbjuda medlemmar bra möjlighet till träning och utveckling av spelet vintertid samt i övrigt skapa möjlighet till vinterträning för en stor del av Stockholmsområdet.

Så gjorde Haninge GK

Haninge har under lång tid haft ett idrottsfokus och producerat flera duktiga spelare. För att styra satsningen har man flera anställda tränare vilket är viktigt eftersom klubben är utsedd att vara den mest aktiva idrottsliga klubben i Stockholm sett över alla åldrar.

Man har under åren lärt sig att det är ekonomin som lägger grunden för och styr klubbens idrottsutveckling. För att kunna ha en fortsatt idrottsutveckling och samtidigt kunna erbjuda boende i södra Stockholm träningsmöjligheter vintertid, tog man hösten 2015 över driftansvaret för inomhushallen i Haninge inklusive café och golfshop.

Målsättningen är att kunna utveckla ungdoms- och elitträning, ha nybörjarkurser vintertid med större rekryteringsmöjligheter samt regelbunden idrottsutbildning för alla ålderskategorier. Budgeten ligger på att kunna balansera kostnader och intäkter.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.