Hagge samarbetade med skolor

2012 startade Hagge GK ett projekt för att få fler juniorer i klubben. Det resulterade i samarbete med skolor och regelbunden träning med hjälp av ideella ledare.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1964
Projekt påbörjat: 2010
Samarbetspartners/Utförare: Björcks buss

Resultat av projektet

Man har fått ett ökat intresse bland barn och unga att prova på golf och bli medlemmar i Hagge GK.

Så gjorde Hagge GK

Klubben beslutade att antalet juniorer behövde ökas och anställde en tränare. Första året gjordes en kartläggning och nulägesanalys. År två kontaktades skolor och sponsring via bussbolag för transport till banan. Klubbens seniorer nyttjas som ledare de dagar som de inte spelar.

2012 hade man 60-80 skolungdomar per gång i träning på stationer med olika grupper. Ledarna hade Golfkul för barn som handledning och information till föräldrar skickades med. Det var viktigt att barnen blev sedda.

2013 och 2014 ökades antalet i regelbunden träning till cirka 80 ungdomar 2-3 gånger per vecka. Projektet har även lett till att barn tagit med sig föräldrar som både hjälpledare och medlemmar.

2014 startade Golfäventyret med hjälp av föräldrar som har ökat motivationen att vilja spela golf. Erfarenheten visar att det är viktigt att lära juniorerna att träna som man spelar och vice versa.   

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.