Gräppås en hälsosam förening

Gräppås GK har av Kungsbacka Kommun utsetts till en idrotts- och hälsocertifierad förening.

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1992

Resultat av projektet

Certifieringen har man fått för sitt arbete med att barn och ungdom ska kunna vara aktiva i en hälsosam och tryggare föreningsmiljö.

Så gjorde Gräppås GK

Klubben har uppnått villkoren för sin certifiering för framförallt juniorkommitténs arbete med:
- Utveckla det drogförebyggande arbetet
- Nolltolerans för psykiskt våld
- Ökad jämställdhet och mångfald
- Ökad demokrati och delaktighet
- Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare

I samband med arbetet har klubben utarbetat ett policydokument som är förankrat i hela klubben och som legat till grund för certifieringen.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd