GolfUppsala valde bolagsvägen

GolfUppsala är en helt bolagsdriven A1-anläggning och visar att en stark idrottslig verksamhet kan bedrivas utan förening.

Syfte med projektet

Genom den breda och starka idrottsliga verksamheten profilera sig som en attraktiv anläggning för dem som älskar spelet golf. 

Så gjorde GolfUppsala

GolfUppsala är en A1-ansluten anläggning som inrymmer banorna på Söderby och Edenhof och satsar mycket på golf som idrott. Bland annat tränar och spelar både elever från Riksidrottsgymnasium (RIG) och Nationell idrottsutbildning (NIU-gymnasier), sammanlagt 44 elever, helt fritt på anläggningen.

Utöver detta arrangerar man årligen en Nordea Tour-tävling samt tar med glädje emot andra elittävlingar, under 2015 bland annat JSM slag och Skol-SM. Den idrottsliga profilen bidrar till att attrahera medlemmar och juniorer som ser spelet som det primära, men som även kräver ideella insatser.

Detta fungerar väl trots avsaknaden av en förening. Anläggningen har tre heltidsanställda tränare som starkt bidrar till möjligheten för både barn, ungdom och vuxna att kunna utvecklas i spelet. Man satsar även på att erbjuda bra tävlingsverksamhet.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.