Gävle har ett eget juniorhus

Genom bidrag från Idrottslyftet har Gävle GK kunnat iordningställa ett juniorhus där juniorerna kan umgås under säsongen.

Snabbfakta

Antal hål: 45
Invald i SGF: 1949
Projekt genomfört: 2014-2015
Bidrag: SISU 119 000 kr

Syfte med projektet

Att klubbens juniorer kan ha en plats att "hänga" på, främst under säsong.

Så gjorde Gävle GK

Till 2015 har ett juniorhus kunnat skapas via pengar från Idrottslyftet. Pengarna har även kunnat användas till att bekosta konferensmöjligheter, om intäkterna från konferenser öronmärks till juniorverksamhet.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.