Aktiv tjejsatsning på Landeryd

Golfklubben har utvecklat en bred och aktiv tjejsatsning. 200 barn och ungdomar från 6 år deltar regelbundet i träningarna och en stor andel är tjejer.

Snabbfakta

Antal hål: 54
Invald i SGF: 1987

Resultat av projektet

Klubben har 37 procent tjejer av juniorerna  i aktiv träning och 50 procent av barnen som tränar i Golfkul är flickor.

Så gjorde Landeryds GK

Genom en medveten satsning ligger klubben högt vad gäller antalet juniorer i aktiv träning. 200 barn och ungdomar från 6 år deltar regelbundet. Av dessa är en stor andel tjejer genom att man aktivt valt att satsa på dem. Tjejsatsningen bygger på att man, utöver den vanliga träningen satsat på extrapass enbart riktade mot tjejer. Här träffas tjejer över åldersgränserna och får träna tillsammans, där de äldre tjejerna på ett fantastiskt sätt fungerar som "faddrar". Klubben har insett behovet och värdet av att tjejerna får blomma ut tillsammans och i år (2016) har man haft 53 tjejer som tränat på detta sätt.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd