Golfklubbar arbetar allt mer med att göra sina anläggningar tillgängliga för flera. Här får du tips på hur ett antal anläggningar arbetar. Har du och din klubb fler exempel, kontakta Anders Hammarström, anders.hammarstrom@golf.se.