Wäsby gräver åt kommunen

Wäsby GK har en entreprenadverksamhet där man bistått både kommunen och företaget Norrvatten samt utfört visst externt klipparbete.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1988
Projekt genomfört: 2013-2014
Samarbetspartners/Utförare: Kommunen och Norrvatten

Resultat av projektet

Klubben får en bra extra intäkt genom att använda befintliga maskiner till att bland annat gräva en vattenledning på golfbaneområdet åt kommunen.

Så gjorde Wäsby GK

Wäsby GK har en viss entreprenadverksamhet och har bland annat bistått kommunen och Norrvatten med vägbygge och skogsröjning. Det förekommer även en del extern klippverksamhet liksom uthyrning av vassbåt för vassröjning. 

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.