Två blev ett i Golf South Sthlm

Kallfors Golf och Vidbynäs Golf bildade Golf South Sthlm, ett gemensamt bolag för all verksamhet förutom bandriften.

Antal hål: 54
Invald i SGF: 1998
Projekt påbörjat: 2014

Resultat av projektet

Genom samgåendet och gemensam marknadsföring, administration och ekonomi har en kraftigt ökning skett 2015 av antal medlemmar och intäkter.

Så gjorde Kallfors Golf och Vidbynäs Golf

I slutet av 2014 beslutade ägarna av Kallfors Golf och Vidbynäs Golf att slå samman verksamheterna, undantaget bandriften. En vd tillsattes i det gemensamt ägda bolaget Golf South Sthlm och all personal anställdes här (undantaget banpersonal).

Medlemmar i klubbarna spelar fritt på varandras banor och intäkter delas 50/50 mellan ägarbolagen. Genom den gemensamma marknadsföringen, upplevda mervärdet och sammanslagningen av verksamheterna har antalet medlemmar ökat med 25 procent och beläggningen på banorna med 35 procent. Kostnadsreduceringar har också kunnat ske genom gemensam administration. Sammantaget gav det en resultatförbättring på 1,4 miljoner kronor att fördela på de båda ägarbolagen.

För mer information kontakta

porträttbild ej upplagd