Trelleborg bygger med frivilliga

Genom frivilliga arbetskrafter har Trelleborgs GK kunnat genomföra flera bygg- och anläggningsprojekt till mindre kostnader.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1964
Bidrag: 300 000 kr

Resultat av projektet

Klubben har kunnat hålla nere kostnader för vissa ombyggnationer via organiserad frivillighjälp.

Så gjorde Trelleborgs GK

På klubben finns det en organiserad frivilliggrupp om ungefär tio man, som bistår vid olika ombyggnationer. Det har bland annat varit en ny terrass och när man gjorde anläggandet av ny studio, där Idrottslyftet gick in och bidrog med 300 000 kronor. Besparingen genom den ideella insatsen beräknas till cirka 400 000 kronor.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.