Söderslätt får låna golfbilar

Söderslätts GK har ett nära samarbete med sponsorföretag för att möjliggöra fler golfbilar. Företagen äger bilarna och lånar ut dem till klubben.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1993

Syfte med projektet

Att möjliggöra behovet av fler golfbilar utan en ökad inköpskostnad.

Så gjorde Söderslätts GK

Golfklubben har ett samarbete med sina sponsorer avseende golfbilar. I dagsläget finns sju bilar, som ägs av företagen men nyttjas till fullo av golfklubben. För att sponsorerna ändå ska få visa upp sitt namn har man prytt bilarna med företagens reklam.

Detta möjliggör att klubben kan ha så många bilar som krävs för att främst kunna hyra ut till spelare som har ett medicinskt behov av bil. Projektet upplevs av båda parter som en win-win uppgörelse.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.