Söderhamn sådde in ny gräsart

Söderhamns GK har sått in en ny krypvenssort på sina greener som gett högre kvalitet och större greenfeeintäkter.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1962

Syfte med projektet

Genom att så in en ny gräsart ville man att klubben skulle få nöjdare medlemmar och gäster.

Så gjorde Söderhamns GK

Sedan lång tid hade klubben problem med att få bra greener tidigt på säsongen. Detta ledde till missnöje och få greenfeegäster. 2013 påbörjades projektet att så in en krypvenssort som passar bra att så i den gräsart man har idag, kärrgröe. Denna blandning passar bra för banor på den breddgrad Söderhamn ligger på.

Resultatet har blivit att man kan öppna tidigare på våren sedan år 2014 och med en greenkvalitet som normalt endast finns längre söderut. Detta tillsammans med ett större fokus på personligt bemötande och hög servicegrad har medfört att antalet greenfeegäster ökat med cirka 30 procent och en större kundnöjdhet överlag. Klubbens 24 övernattningsmöjligheter har också fått en högre beläggning.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.