Skyrup satsade sig ur krisen

Skyrups GK har genom strategiskt utvecklingsarbete och nya ägare ökat omsättningen kraftigt, från tre till tolv miljoner på sex år.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1978

Resultat av projektet

På de senaste 6 åren har omsättningen ökat från tre till över tolv miljoner kronor.

Så gjorde Skyrups GK

Under lång tid brottades klubben med stora ekonomiska problem och 2008 gick klubben i konkurs. Privata ägare tog över och 2010 anställdes Fredrik Widmark. Man stod då i ett vägskäl och beslutade att satsa sig ur krisen. För två år sedan (2014) tog han och två andra delägare över anläggningen och har därefter utvecklat den med bland annat hotell. Antalet medlemmar har ökat från 500 till 900 och grenfeegäster från 4 000 till 11 000 årligen.
Man har haft en tydlig målgrupp som man fokuserat kring, en medelgolfande man eller kvinna, och nu sätts arbetet igång att bygga om banan för att anpassa den till denna målgrupp.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd