Sex Skåneklubbar i nytt samarbete

Sex klubbar i nordvästra Skåne har påbörjat ett samarbete för nya affärsmöjligheter.

Snabbfakta

Antal hål: 18 (Söderåsen)
Invald i SGF: 1969

Syfte med projektet

Att skapa nya förutsättningar för klubbarnas sponsorer, att hitta nya affärsmöjligheter och samarbeten.

Så gjorde klubbarna

När Patrik Brorsson, klubbchef på Söderåsens GK, gjorde sitt examensarbete på klubbchefsutbildningen föddes idén att hitta samarbeten mellan klubbar i nordvästra Skåne. Projektet Nordvästra Skånes Golf och Företagsnätverk föddes och Patrik Brorsson blev projektledare.

Idag har Landskrona, Rya, S:t Arild, Vasatorp, Mölle och Söderåsen ett samarbete för respektives sponsorer så att de kan förbättra affärsmöjligheter och samarbeten. Genom träffar med golf och nätverkande vid några tillfällen hoppas man på ännu fler sponsorer och bättre ekonomi, både för klubbarna och företagen.

För mer information

Porträttbild ej upplagd