Pensionärer dold resurs i Mölndal

Mölndals GK har genom stöd av ideella krafter kraftigt förbättrat golfbanans kvalité genom veckovisa arbeten. Gruppen "Dolda resurser" hjälper till.

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1981
Projekt påbörjat: 2012

Syfte med projektet

Då banans kvalité behövde förbättras beslutade en grupp pensionärer, "Dolda resurser", att bistå med ideellt arbete.

Så gjorde Mölndals GK

Genom ett gäng pensionärer på klubben har man på ideell basis gjort en mängd arbeten på banan i samarbete med banchefen. Varje måndag året runt samlas man för att hjälpa till med arbetskraft till viktiga projekt. Exempelvis ombyggnationer av tees, dräneringsjobb, upprensning runt banan, kratta bunkrar och klippa ruff. Ett 40-tal medlemmar är engagerade i verksamheten och 2015 berömde SGF:s bankonsulent den markanta uppryckningen banan fått.

Läs mer om projektet

För mer information kontakta

Porträttbild ej inlagd än