Landskrona sköter grönytor

Landskrona GK utför entreprenadarbete på grönytor och vinterunderhåll. Ett trädgårdsföretag och en bostadsrättsförening finns bland kunderna.

Snabbfakta

Antal hål: 36 
Invald i SGF: 1961
Samarbetspartners/Utförare: Tidigare Landskrona kommun - nu ett trädgårdsföretag 
Intäkt för projekt: Ca 150 000 kr/år


Syfte med projektet

Genom att utnyttja personal och maskiner fullt ut ger det merintäkter till klubben och möjlighet att behålla personal.

Så gjorde Landskrona

Tidigare klippte Landskrona GK kommunens alla 26 fotbollsplaner. Detta skapade möjligheter att utnyttja dyra maskiner och banpersonal, samt medge överskott till klubben. Genom att en ny upphandling gjordes av kommunen medgav det tyvärr inte att arbetet kunde fortsätta på grund av priset.

Ett nytt samarbete sker nu tillsammans med ett trädgårdsföretag för allmän grönyteskötsel samt skötsel av en större bostadsrättsförening med klippning, ogräsrensning samt vinterunderhåll.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.