Konferens i hemmiljö på Wäsby

Wäsby GK erbjuder utvecklad konferensverksamhet i ett renoverat bostadshus. Det har givit ökat kassaflöde och merintäkter till restaurangen.

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1988

Syfte med projektet

Erbjuda ett ökat kassaflöde samt attrahera företag och ge merintäkt för restaurangen.

Så gjorde Wäsby GK

Klubben har utvecklat sin konferensdel genom en helrenovering av det tidigare bostadshuset på Nibble Gård. Konferensverksamheten ska ses som ett komplemnet till klubbens golfverksamhet för att öka kassaflödet och möjliggöra utökad verksamhet för restaurangen. Det är ett led i att öka attraktiviteten för företag och grupper. Konferensdelen gav klubben en ökad intäkt på cirka 140 000 år 2015.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd